Работна среща с представители на Военния институт към Киевския национален университет „Тарас Шевченко“ (Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевчeнка) проведе ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“

На нея бяха обсъдени потенциалните области на сътрудничество, както и възможностите за обучение на студенти в професионално направление „Национална сигурност“.