Продължава записването в специалност КИБЕРСИГУРНОСТ

Уважаеми кандидат-студенти,
Продължава записването в специалност КИБЕРСИГУРНОСТ – до 16-ти октомври!