Публична защита на Катя Николова Спасова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Методи и модели за финансов контрол върху дейността на организациите от публичния сектор при управление на европейски средства“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Катя Николова Спасова.

Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата:12.09.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Катя Николова Спасова

Рецензии:
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
доцент д.н. Елица Стоянова Петрова

Становища:
професор доктор Владко Мичов Иванов
професор доктор Йордан Йорданов Пенев
полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов

Дата: 07.08.2023 г.
гр. София