Във Военна академия „Г. С. Раковски“ бе открита международна конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Езиково обучение”

Международната конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Езиково обучение”, на тема: „INTERWEAVING TRADITIONAL PARADIGMS AND INNOVATIVE PRACTICES IN LANGUAGE EDUCATION“ беше открита във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.


Тържеството беше открито в аула „Раковски“ и се проведе в хибриден формат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, като част от участниците и гостите се включиха чрез платформата MS Teams онлайн.

Сред специалните гости на тържеството бяха заместник началниците на Академията доц. д-р Димитър Ташков и доц. д-р Мария Фъртунова, бриг. ген. Юлиан Радойски, началник на Висшето военновъздушно училище „Г.Бенковски“, полк. Петко Димов, началник на ДДОЕПК, преподаватели ветерани, обучавали поколения слушатели на Военна академия, представители на различни български и чуждестранни образователни институции.

Програмата на честванията започна с  благодарствени думи от името на катедра „Езиково обучение“ към колегитепреподаватели по различни езици, положили основите и създали традициите на чуждоезиковото обучение във Военна академия. Полковник доцент доктор Димитър Ташков отправи приветствие към катедрата от името на ръководството и лично на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и връчи награди на настоящи и бивши преподаватели за високи резултати и заслуги за развитието на военното образование.  Награди от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Академията получиха доц. Валентина Георгиева, доц. Вера Малкова и старши преподаватели Грета Керемидчиева, Татяна Панова, Спаска Къчева, Таня Нечева и др.

В тържественото си слово доцент доктор Валентина Георгиева, ръководител на катедрата, представи дейността на катедрата и очерта съвременните постижения и предизвикателства. С атрактивна презентация тя направи преглед на езиковото обучение във Военна академия от създаването ѝ до наши дни и представи двуезичното издание „70 години катедра „Езиково обучение“ – на български и английски език. Книгата е плод на изследователска работа и съвместните усилия на преподавателите от катедрата да обобщят натрупания опит и да представят богатите традиции на катедрата в обучението по чужди езици и български език за чужденци.Тържеството завърши с пленарен доклад на член-кореспондент професор доктор на филологическите науки Мария Попова от Института по български език на БАН и с обща снимка пред „Колоната на випуските“.

Най-значимото събитие в рамките на юбилейните чествания беше Международната научна конференция под надслов „Интегриране на традиционни парадигми с иновативни практики в езиковото обучение“.

Конференцията се проведе на 11 и 12 ноември в паралелни панелни заседания в залите „Раковски“ и „Дрангов“, с осигурен онлайн достъп и възможност за включване през платформата MS Teams. Гости и участници в конференцията бяха представители на няколко български висши образователни институции: Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Академията на МВР, УНСС, всички висши военни вузове у нас, както и преподаватели от чуждестранни партньорски институции: Военния институт към Националния университет в Киев „Тарас Шевченко“ (Украйна), Университета по отбрана на Швеция, Военната академия на Португалия,Университетския център по отбрана и Академията на сухопътните войски (Испания), Военна академия на Въоръжените сили „Гайдар Алиев“(Азербайджан), Военния технически университет във Варшава (Полша),Националната военна академия на Грузия, Академията на Въоръжените сили „Ген. М. Р. Щефаник“ (Словакия), Руския културно-информационен център в София и др.

Бяха представени 34 научни доклада в пет научни направления: „Иновативни методи в чуждоезиковото обучение“, „Езикът за специални нужди: теория, методика, тестване“, „Електронно езиково обучение“, „Интеркултурни аспекти на езиковото обучение“ и „Традиционните езикови парадигми в 21 век“. 38 автори представиха интересни и значими изследвания на три работни езика на конференцията – български, английски и руски, които са включени в сборника с рецензирани доклади от Международната научна конференция: https://rndc.bg/produkt-kategoriya/konferencii/.

70-годишнината на катедра „Езиково обучение“ надхвърли представата за традиционното мероприятие за отбелязване важна дата от историята на едно учебно звено. Благодарение на великолепната организация, ентусиазираните участници от различни държави  и прекрасната атмосфера на конструктивен дебат и споделен опит, юбилеят се превърна в ярко и паметно събитие  за всички гости.