ВТК – Военна aкадемия „Георги Стойков Раковски“ отбеляза 70 години катедра „Езиково обучение”

С международна научна конференция ВА „Г.С. Раковски“ отбелязва 70 годишния юбилей на Катедра „Езиково обучение”. Тема на форума е „Интегриране на традиционни парадигми с иновативни практики в езиковото обучение“.