Картички от старите албуми на нашата Военна академия

1900 – 1903
1906 – 1907
1911