Военна академия „Г. С. Раковски“ взима мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Със Заповед № СИ29-РД02-193/09. 03. 2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус):
1. Обявен е 14-дневен карантинен режим на работа
2. Преустановяват се учебните занятия и извънкласни занимания до 22.03.2020 г.
3. Преустановява се участието на служители на Военна академия в кандидатстудентски борси
4. Военна академия ще работи в намален състав, като администрацията и преподавателите ще ползват платен годишен отпуск
5. Влизането във Военна академия става само през КПП-Запад с медицински контрол на температурата и дезинфекция
6. Столът ще работи на 23.03.2020 г.
7. Кафенето ще предлага само пакетирани храни и напитки
8. Да се избягва събиране на много хора на малки пространства от оставащите на работа
9. Препоръчва се ограничаване на пътуването с обществен транспорт
10.Отменят се командировките и служебните пътувания в страната и чужбина
11.Осигурени са дезинфектанти на входовете и допълнителни количества за санитарните помещения
12.Деканите на факултети изготвят предложения за препланиране на занятията, за което студентите и слушателите ще бъдат уведомени от ръководителите на учебни групи.

Бъдете здрави, използвайте свободното от присъствени занятия време за учене, а випускниците – за да пишат дипломните си работи!