Участие на Военна академия „Г. С. Раковски“ в благотворителна акция

С благородната цел – закупуване на детска линейка, вчера приключи събирането на пластмаса от „Капачки за бъдеще“, в което отново се включи Военна академия „Г. С. Раковски“.

Поздрави и пожелание за успех и за закупуване на втора линейка на организатора Лазар Радков и на нашите доброволци: доцент д-р Георги Цветков, на възпитаничката на Военна академия „Г. С. Раковски“ с две магистратури при нас Венцислава Димитрова и на Елизабет Хасан, която скоро ще защити своята дипломна работа!