Преподавател от Военна академия е автор в издание на Cambridge Scholars

Капитан I ранг доц. д-р Тодор Димитров от катедра „Военноморски сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ е сред авторите на книгата „Rationality and Ethics in Artificial Intelligence“ издадена в Cambridge Scholars. Екипът от учени работиха по книгата, като проектът беше с продължителност 4 години. Капитан Димитров написа самостоятелно частта „Artificial Intelligence in Defence“ („Изкуствен интелект в отбраната“), която получи високи оценки от редактори и специалисти в областта.

Изкуственият интелект (ИИ) е най-бързо развиващата се технологична област днес, тъй като трансформира практически всички сфери на живота на съвременното общество – от здравеопазване, финанси, сигурност и отбрана до автономни превозни средства, социално регулиране, откриване на лекарства, разработване на кодове и авангардни изследвания върху общата човешка интелигентност. Книгата „Rationality and Ethics in Artificial Intelligence“ изследва теми, като проблемите на етиката в ИИ и перспективите технологията да се доближи до човешкия интелект. Изданието включва широк спектър от подходи към областта, които обсъждат ИИ от позициите на етиката, икономиката, теорията на игрите, изследвания в отбраната, компютърните науки и философията. Книгата вече се разпространява във водещите световни онлайн търговци на продукти.