Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Военна академия „Г. С. Раковски“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Военна академия „Г. С. Раковски“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД подписаха генерал-майор д-р Груди Ангелов и инж. Иван Иванов в комплекс „Царски зали“ днес.

(Четете за събитието и във вестник „Труд“ тук.)