Станете магистри във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми (вече) бакалаври, Вие искате повече!? Учете в някоя от нашите Магистърски програми на Военна академия!

Замислете се – къде са учили „първите хора“ на Република България и искате ли да последвате техния избор на висше училище?!

До 3-и септември подайте заявление за конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) във Военна академия „Г. С. Раковски“, който ще бъде на 8-и или 9-и септември! Подайте заявление за конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) също до 3-и септември!