Участие на Академията във форуми за кандидат-студенти

Представители на Военна академия „Г. С. Раковски“ взеха участие в кандидатстудентските борси в различни градове и представиха информационни продукти за кандидат-студенти. По време на тези събития всеки можеше да се запознае с условията за кандидатстване и обучение във военната ни Алма-матер, различните бакалавърски и магистърски програми, възможността за паралелно обучение във втора специалност, докторските програми, компетенциите, които студентите получават и изгледите за тяхната професионална реализация.

В спортната зала в град Дупница се проведе информационна кампания за университетите в България под името „Училището свърши, сега накъде?”. Мероприятието е традиционен проект на Ротаракт клуб – Дупница, който среща кандидат-студенти с представители от различни университети в България. Както всяка година родители, учители и ученици задаваха своите въпроси относно прием, кандидатстване, специалности и пр., към представители от български висши училища. Освен, че получиха своите отговори на зададените въпроси и повече информация, участниците имаха възможността да се сдобият с рекламни материали от Академията.

Кандидатстудентската борса, на която взеха участие студенти, докторанти и представители на преподавателския, академичния и административния състав на различни висши училища в Република България, се организира ежегодно с цел помощ в образователния и професионален напредък на учениците, на които предстои избор на специалности и училища за преминаване в следващата образователна степен, след завършване на средно образование.

Организаторите бяха създали приятелска среда, изпълнена с  грижа за младите хора, дошли да направят своя избор за продължаване и надграждане на образованието си. Целта на инициативата е предоставянето на качествена информация на кандидат-студентите и техните родители и осъществяване на полезни контакти между тях и представителите на едни от най-търсените и престижни висши училища в България.

В лична среща със зрелостниците представителите на Академията представиха актуална информация за изисквания и процедури за прием, специалности, програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация.

Форум „Висше образование – да успееш в България“ беше организиран от Центъра по кариерно ориентиране в град Перник. В него взеха участие представители на университети  от цялата страна. Проявата бе насочена към кандидат-студенти и техните родители. Кандидатстудентската борса е ежегодна, а участниците в нея запознават посетителите със специалностите, които предлагат, и условията за кандидатстване. За всяко от висшите училища, които участваха тази година, имаше  изграден своеобразен щанд, на който ученици и родители имаха възможност да получат отговори на всички въпроси, които ги вълнуват относно бъдещата реализация на студентите.

Основната идея на провеждането на форума е да се помогне на младите хора от областта да направят своя правилен кариерен избор, както и да затвърдят желанието си, ако вече са избрали бъдещото си професионално поприще, или да изберат такова след среща с професионалистите.

Много от учениците предварително са избрали университета, в който да продължат образованието си. Но въпреки това, те не подминаха щанда на Военната академия и задаваха своите точни въпроси за това, което ги интересува. Бъдещите студенти споделиха, че срещите с представителите на Академията са били много полезни за тях. Организаторите не случайно са избрали името на форума „Да успееш в България“ и не случайно са поканени български университети. Целта е повече млади хора да се ориентират и да завършват висшето си образование тук, а не в чужбина. Защото българските университети дават стабилна подготовка и знания. И децата могат да получат образованието, за което мечтаят, в Родината си.

В сградата на Младежкия дом в град Благоевград се проведе шестото издание на „Панорама на университетите – 2023“ – ученическа (кандидат-студентска) борса с участието на различни висши образователни институции в България. Бъдещите кандидат-студенти се запознаха с възможностите за продължаване на своето образование и получиха информация за дейността на висшите училища в страната и специалностите, които те предлагат. По време на Панорамата се проведе и среща-дискусия между учениците от Общинския младежки парламент на Благоевград и представителите на висшите училища. В хода на работата на борсата, Академията имаше възможност да представи основна информация за специалностите, формите и степените на образование, в това число мобилности, очаквани възможности за реализация и други. Колегите от Военна академия отговориха и на въпроса защо младите хора трябва за изберат нашето висше училище пред останалите. Представиха актуална информация за изискванията към зрелостниците, процедурите за прием, специалностите, начините на кандидатстване, условията за обучение и перспективите за реализация, възможностите за настаняване в общежитие и получаване на стипендии.

Мероприятията преминаха в дух на подкрепа, сътрудничество и грижа за образователния потенциал на най- важния национален ресурс – бъдещите млади поколения. Представителите на Военната алма матер взеха активно участие като предоставиха подробна информация, различни информационни материали и насоки на кандидат-студентите, които проявиха интерес към военната професия и към възможностите за обучение на цивилни граждани в Академията. Военнослужещите, които представляваха ВА „Г. С. Раковски“, показаха символиката и традициите в използването на военната униформа като пример за гордост, характерен за воинските традиции и ритуали.

Мотивацията ни за участието в такива форуми е желанието за запознаване на учениците с всички прекрасни възможности за висше образование в България, както и да се даде шанс  на кандидат-студентите да направят своя информиран избор за това къде да получат висшето си образование.

Участието в мероприятия от подобен характер има за цел надграждане на информационната и разяснителна работа сред младите хора, на които предстои избор на висше училище, чрез използване ресурса на социалните медии и мрежи.

Повече информация може да намерите на:https://tvzapad.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-15-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE/