Към кандидат-студентите

Уважаеми кандидат-студенти, Военна академия „Г. С. Раковски“ е висшето училище, което Ви приляга и в което ще се чувствате добре!

  1. Таксите във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната’ 2020/2021 остават същите, каквито са били през миналата година. Нещо повече: след първия семестър, можете да запишете втора магистърска програма срещу 50% от цената за първата година на обучение.
  2. Като наши студенти, през учебната’ 2020/2021 ще получите повече и обновени материали, видеозаписи на лекции, близък контакт с нашите вдъхновени преподаватели и повишена готовност за преминаване изцяло към онлайн-обучение (ако пак се наложи)
  3. Ще се възползвате от 43 обновени и оборудвани учебни зали повече от сега, 2 нови тенис корта, а върви и процедурата за изграждане на общежитие за Вас