Редовен конкурсен изпит с кандидат-студентите в ОКС „Бакалавър“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе редовният изпит с кандидатите за обучение като студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

В момента тече записването. Заповядайте!