На вниманието на всички кандидат-студенти във Военна академия „Г. С. Раковски“

Напомняме Ви, че конкурсният изпит с кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ (държавна поръчка) по специалности от професионално направление „Национална сигурност“, ще се проведе на 8 и 9 септември 2021 г. (сряда и четвъртък), от 09.00 часа до 17.00 часа във Военна академия „Г. С. Раковски“, при стриктно спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични мерки и съгласно График за провеждане на конкурсния изпит (всеки кандидат-студент ще бъде уведомен лично)!

До 3 септември подайте заявление за конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Подайте заявление за конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) също до 3 септември.

Сграбчете перфектната възможност да учите при професионалистите в областта на сигурността и отбраната – в сърцето на София, сега!

За конкурсния изпит за образователно-квалификационна степен „магистър“: Отдел „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“, тел. 02/92 26 574 и тук.

Подайте заявление сега!