Учете във Военна академия „Г. С. Раковски“!

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в утвърдените магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ и в бакалавърската ни програма „Сигурност и отбрана“!