Важна информация за всички кандидат-слушатели

Уважаеми госпожи и господа офицери,

Ръководството на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ информира всички кандидат-слушатели, че:

  • Формата на облеклото за писмените изпити* на 10 май е „зимна“
  • Формата за останалите дни на кандидатслушателската кампания ще бъде определена след промяната на формата за гарнизон София
  • Влизането на всички кандидат-слушатели с автомобили ще е разрешено от 07.15 часа и ще се извършва единствено през КПП-„Юг“ срещу представяне на документ за самоличност
  • Паркирането на личните моторни превозни средства може да става на алеята към спортната зала и на паркинга до нея
  • Преминаването от паркинга до спортната зала към плаца ще се извършва през турникета между паркинга и плаца, а не през турникета пред входа на спортната зала
  • Строяването по специализации и учебни групи е организирано с табелки, поставени на плаца
  • Проверката на наличността и свеждането на общите указания от ръководителите на учебни групи ще бъде също там

Ръководството на Академията пожелава на всички кандидати успех на предстоящите изпити!


* Снимката е от писмения изпит през 2020 г.