Калейдоскоп на обучението във Военна академия, сглобен от ВТК! Началници, декани, преподаватели и студенти за някои от магистърските ни програми и предстоящата бакалавърска!