Кадети от Военната академия „Nicolae Bălcescu“, Сибиу, Румъния, се обучават във Военна академия „Г. С. Раковски“

Кадетите от Военната академия „Nicolae Bălcescu“, Сибиу, Румъния, които започнаха обучението си съгласно споразумението на Европейския съюз по програмата „Еразъм +” във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“, се срещнаха с ръководството на Академията и своите ментори.