Втора среща на партньорите – 15.12.2020

15 декември 2020 г. Проведе се втора работна среща на членовете на Координационния съвет на партньорите от проекта по програма „Еразъм+” „Хибридизация на специализирано обучение по английски език за специалисти по сигурността (HELPSec)“ чрез платформата MS Teams.
Модераторът на срещата доц. д-р Валентина Георгиева информира участниците за дейностите, извършени между двете срещи във Военна академия, а именно: закупуване на хостинг услуга и домейн за уебсайта и платформата на проекта; вътрешни административни заповеди на началника на ВА относно организацията на дейностите и екипа по проекта; изготвяне на работен план с график за дейностите по проекта; изготвяне на проект на учебна програма за Модул 2 от „Хибридния курс по английски език за специалисти по сигурността“.
Полк. доц. д-р Петко Димов беше подготвил ръководство с инструкции за практическата работа по създаване на учебни материали в платформата на проекта и нейните функционални възможности.
Ръководителят на проекта от португалска страна – София Менезес от Academia Militar – предложи проект на Скала за оценка на учебни материали, проект на Матрица за мониторинг на проектните дейности и примерна кратка учебна програма за Модул 3. След дискусии беше решено, че и двете предложени учебни програми могат да се включат: подробната, разработена във ВА, може да се използва като елемент на Ръководството за преподавателя, докато кратката може да бъде в описанието на всеки модул с учебно съдържание.
Г-н Мартин Фрууд от Шведския университет по отбрана повдигна някои важни въпроси, напр. относно необходимостта от Ръководството за преподавателя, от уеднаквяване на структурата на всички Модули, за използването на автентични материали (напр. видеоклипове от реални военни брифинги), както и използването на терминологията и формулярите на НАТО при създаване на учебни материали по проекта.
Продуктивните дискусии и постигнатото съгласие по различни технически и методически въпроси убедиха всички участници в осъществимостта на многобройните задачи по проекта и ги окуражиха да продължат изследователската си работа по създаване на учебни материали с високо качество за хибридния курс по английски език.
Следващата среща е насрочена за 2 февруари 2021 г.