Ключова дейност KA 107 – Мобилности

Контакт

АДРЕС:
 • София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
 • /+ 359 2/ 92 26 550, 92 26 678
 • Email : rnda@armf.bg,
 • rdcerasmusplus@gmail.com

Мобилност

Мобилност на слушатели, студенти и докторанти:

 1. Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност (селекционна процедура)
 2. Заявление за участие – слушатели и студенти
 3. Заявление за участие – докторанти
 4. Европейски езиков паспорт
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for PhD students
 7. Learning Agreement for traineeships
 8. Декларация за защита на личните данни
 9. Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика
 10. Заявление за признаване на мобилността

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав:

 1. Заявление за участие
 2. Европейски езиков паспорт
 3. Mobility Agreement – staff mobility for teaching
 4. Mobility Agreement – staff mobility for training
 5. Декларация за защита на личните данни
 6. Договор за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение