Ключова дейност KA 171 – Мобилности

Контакт

АДРЕС:
 • София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
 • /+ 359 2/ 92 26 550, 92 26 678
 • Email : rnda@armf.bg,
 • rdcerasmusplus@gmail.com

Мобилност

Мобилност на слушатели, студенти и докторанти:

 1. Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност (селекционна процедура)
 2. Заявление за участие – слушатели и студенти
 3. Заявление за участие – докторанти
 4. Европейски езиков паспорт
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for traineeships
 7. Декларация за защита на личните данни
 8. Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика
 9. Заявление за признаване на мобилността

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав: