Kатедра „Езиково обучение” участва в Cambridge Day и международна конференция в НБУ

През уикедна на 4 юни 2022 г. се проведоха две много важни събития: ежегодния национален обучителен семинар за преподаватели по английски език Cambridge Day и международна лингвистична конференция в Нов български университет.

Участие в ежегодния национален обучителен семинар Cambridge Day

Семинарът е организиран от издателство Cambridge University Press и издателство Klett Bulgaria. В него участваха доц. д-р Валентина Георгиева, ст. преподавател д-р Анелия Христова и ст. преподавател д-р Живко Христов, както и експертът от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” г-жа Стефка Ганева.

Участие в международна лингвистична конференция в Нов български университет

    На 4 юни 2022 г. ръководителят на катедра „Езиково обучение” доц. д-р Валентина Георгиева и старши преподавател Диана Боримечкова участваха с презентации в международната конференция на Нов български университет „Традиция и иновации“, посветена на 30-годишнината от основаването на Нов български университет и филологическите програми към Департамента по чужди езици и култури. Заглавието на презентацията на доц. д-р Георгиева беше International Ideation for Hybrid ESP Teachingкато тя представи някои от елементите при обединяването на усилията за създаване на интерактивни дейности на екипите от партньорските институции. Старши преподавател Д. Боримечкова представи новия си учебник по руски език, като заглавието на презентацията й бе „Визуализацията и геймификацията като средства за усвояване на нова лексика в учебника по руски език за българи „Русский с собой (A1+)“.