Завърши извънреден курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

На 26 април 2024 година, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Живко Желев връчи удостоверенията на специализантите от курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”.

Водеща роля, при провеждането на курса, имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В интензивния двуседмичен курс от 15.04.2024 г. до 26.04.2024 г. за следдипломна квалификация се обучаваха представители от централната и териториална администрация и експерти от различни структури ангажирани с отбраната на страната.

Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специалистите в областта на отбранително-мобилизационната подготовка, организацията на дейностите в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата.