Изучаване на „Съвместен таргетинг процес“ във Военната академия

      И през новата учебна 2023-2024 г. в учебните планове на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ продължава изучаването на „Съвместен таргетинг процес“.

     Тематиката е актуална, а процесът на съвместен таргетинг се прилага от всички държави членки на НАТО. 

      Експерти от Съвместното командване на силите и Сухопътните войски взеха участие, за да получат обучаемите по-задълбочени знания за процеса и неговото прилагане в операциите.

      Като гост лектори бяха поканени полк. Васил Варсанов – началник на сектор в командването на Сухопътните войски. Той представи лекция-дискусия на тема ,,Сухопътният таргетинг в операциите“.

      Подп. Павлин Стойчев – главен експерт в сектор „Съвместни ефекти и влияние” на отдел „Операции” в Съвместнното командване на силите представи лекция-дискусия на тема „Дейности по таргетинг в Съвместното командване на силите за специални операции”.