Изпращане на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“ в запаса

За дългогодишна достойна военна служба, постигнати високи резултати в служебната дейност, изключителен принос към военното дело и военнообразователната система и преминаване в запаса, със заповед на министъра на отбраната, полковник професор доктор Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на Академията, бе награден с награден знак „За вярна служба под знамената“, II степен. Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев награди полковник проф. Димитров с предметна награда – икона.

На тържествен ритуал по изпращане на военнослужещ в запаса генерал-майор Дочев връчи наградите на полковник проф. Димитров, благодари му за достойната служба и за приноса му за издигане авторитета на Военна академия, и завърши с думите: „Бъдете горд от постигнатото и вярвайте, че добрите дела имат своите последователи. Знанията, опитът и мъдростта, които натрупваме в живота си, ни правят по-силни, критични и взискателни. Те ни водят напред като пътеводна звезда, за да успяваме и да бъдем образец на по-младите от нас, като ги учим на благородство и далновидност. В този празничен за Вас ден, поднасям най-искрените ни пожелания за добро здраве и много успехи във всички начинания! Пожелавам на Вас и Вашите близки радост и топлина, които да съпътстват ежедневието Ви и да създават спокойствие и настроение всеки ден!“. Полковник проф. Мирослав Димитров благодари за високата оценка и за добрите думи.