Започнаха изпитите със студентите-първокурсници (задочно обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Изпит по дисциплината „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, проведен от декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Г. Димов.

Изпит-тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Наталия Бекярова.
Успех, колеги!

Изпит -тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Николай Слатински.
Успех, колеги!