Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провеждат конкурсни изпити с кандидатите за обучение в доктурантура (редовна форма) за учебната 2021/2022 година

Конкурсни изпити с кандидатите за обучение в доктурантура (редовна форма) за учебната 2021/2022 година се провеждат от 5-ти до 7-ми януари във Военна академия „Г. С. Раковски“

Докторските програми са: „Организация и управление на въоръжените сили“ и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, а конкурсните изпити са писмен, устен и по чужд език.