Конкурсни изпити с офицери за обучение във военни академии и колежи на САЩ се провеждат във Военна академия „Г. С. Раковски“

Конкурсни изпити с офицерите, кандидати за обучение във военни академии и колежи на САЩ през учебната 2022/2023 година се провеждат от 4-ти до 7-ми януари във Военна академия „Г. С. Раковски“.

<<Предишна