Изпити за кандидат слушатели

За времето от 07.05. до 18.05. включително във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведоха изпитите с кандидатите за обучение като слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“  и специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво  през учебната 2024/2025 г., както и за обучение в САЩ.

Всички кандидати преминават писмен, устен и физически изпит.

С пожелание за успех и всеки да покаже това на което е способен, кандидатите бяха посрещнати от подполковник Алипи Симеонов от отдел „Учебна дейност“ на Академията.