Конкурсни изпити с кандидатите за обучение в докторантура (редовна форма) за учебната 2021/2022 година във Военна академия „Г. С. Раковски“

Конкурсните изпити с кандидатите за обучение в докторантура (редовна форма) за учебната 2021/2022 година се провеждат във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 10-ти до 12-ти януари.

Изпитите по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ са писмен, устен и по чужд език.

Успехи ви желаем, колеги!