Предварителният изпит за ОКС „бакалавър“ приключва днес във Военна академия при спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични мерки

Желаем успех на нашите кандидат-студенти!

Снимки от изпита днес!