Изпитите със студентите-първокурсници (дистанционна форма на обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ продължават

Изпит-тест по дисциплината „Мениджмънт на сектора за сигурност“, проведен от полковник доц. д-р Тотко Симеонов – началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.