Продължават изпитите със студентите-първокурсници (задочно обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Изпит-тест по дисциплината „Стратегическо лидерство“, проведен от гл. ас. д-р Анна Вълканова и майор ас. Катерина Джуркова.

Изпит-тест по дисциплината „Трудова и организационна психология“, проведен от полковник доц. д-р Димитър Димитров.