Започнаха изпитите със студентите-второкурсници (задочна и дистанционна форма на обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Днес протича изпит-тест по дисциплината „Национална сигурност“, проведен от проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Иван Панчев.

Изпит-тест по дисциплината „Национална сигурност“, проведен днес от проф. д-р Николай Слатински.

Изпит-тест по дисциплината „Основи на международния икономикс“, проведен днес от проф. д-р Лидия Велкова и доц. д-р Вяра Жекова.

С изпит-тест по дисциплината „Стратегическо лидерство“, проведен днес от полковник доц. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Анна Вълканова продължават изпитите за студентите-второкурсници.