Приключи изпита за определяне на нивото на владеене на руски език съгласно STANAG 6001

На 20-21 юни 2022 г. изпитната комисия от катедра „Езиково обучение“ проведе лятната сесия за определяне на нивото на владеене на руски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.
Комисията в състав ст.преп. Диана Боримечкова и доц. д-р Валентина Георгиева провери уменията и знанията на кандидатите в компонентите четене, слушане, писане и говорене.
Честито на военнослужещите и цивилните служители, които се справиха успешно и ще получат своите сертификати по STANAG 6001!