С устен изпит по „Оперативно изкуство“ завършват приемните изпити за специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС) на Военна академия „Г. С. Раковски“

С устен изпит по „Оперативно изкуство“ завършват приемните изпити за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС) на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Пожелаваме успех на най-добрите кандидати!