Изпитът за обучение по държавна поръчка в магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Днес е изпитът за обучение по държавна поръчка в магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Нетърпеливи кандидат-студенти дойдоха два часа по-рано. Те ще се борят от двама до четирима за едно място, в зависимост от специалността. Желаем успех на всички!

Преизпълнена с вяра в късмета си кандидат-студентка изтегли Вариант № 2 (от три възможни) и изпитът за обучение по държавна поръчка в магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ започна.