Приемни изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“ – физическа подготовка

Изпитът по физическа подготовка подложи на изпитание офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“.  Но сериозната предварителна подготовка допринесе за постигнатите добри и отлични резултати.