Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ продължават

Изпитът по физическа подготовка подложи на изпитание офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“ по специализация „Военноморски сили“.