Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ продължават

Изпитът по физическа подготовка подложи на изпитание офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“ по специализации „Сухопътни войски“, „Военновъздушни сили“, „Логистика“, „Комуникационни и информационни системи“, „Административни процеси и дейности“ и „Разузнаване, специални операции и електронна война“.