Изпит по физическа подготовка за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

Изпитът по физическа подготовка подложи на изпитание офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“!