Днес е изпитът за обучение по държавна поръчка в бакалавърска програма „Сигурност и отбрана“

Най-нетърпеливите дойдоха два часа по-рано. Ако през миналата година (при дебюта на бакалавърската програма) се явиха четирима кандидат-студенти за едно място, днес съотношението е почти 6:1! Желаем успех на всички!