Държавен изпит на първия випуск бакалаври на Академията

За времето от 10.07. до 13.07.2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе държавен изпит със студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“.

Това е първият випуск бакалаври, който се дипломира в Академията. Те завършват етапа на тяхната основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана” с допълнителна подготовка и в професионално направление „Военно дело“.

На випускниците – бакалаври  от специалност „Сигурност и отбрана” на Военна академия,  завършили успешно своето обучение, ще бъдат връчени дипломи.

На добър час и успешна реализация!