Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ се провежда днес и утре (19-20 юли) в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“

Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ се провежда днес и утре (19-20 юли) в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“, при спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични мерки, от 10:00-12:00 и 14:00-16:00 часа.

Заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент д-р Димитър Ташков поздрави с направения избор явилите се на изпит кандидат-студенти и им пожела успех.