Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ приключва днес в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“

Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ приключва днес в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“, при спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични мерки, от 10:00-12:00 и 14:00-16:00 часа.

Началникът на отдел „Учебна дейност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник Борислав Калчовски поздрави с направения избор явилите се на изпит кандидат-студенти и им пожела успех.