Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ се провежда и днес – 20 юли в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“

Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ се провежда и днес – 20 юли в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“, при спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични мерки, от 10:00-12:00 и 14:00-16:00 часа.