Изложба ,,Велики дни – сломени дни. Балканските войни 1912–1913 г.“        

       На 15 юни 2023 г. във Военна академия ,,Г. С. Раковски“, в деня на провеждането на Националната научна конференция ,,Балканските войни (1912-1913 г.): героизъм и трагизъм“, която е под патронажа на министъра на отбраната на Република България, бе открита и гостуваща фотоизложба ,,Велики дни – сломени дни. Балканските войни 1912–1913 г.“. Тя е посветена на 110-годишнината от Балканските войни (1912–1913 г.). и е представена във фоайето пред зала ,,Тържествена“.

        Изложбата е създадена от Държавна агенция ,,Архиви“ с участието на Дирекцията на държавния архив към президентството на Република Турция, Националния архив на Румъния и Държавния архив на Черна гора.

        След официалното й откриване на 11 май 2023 г. в изложбена зала ,,Архиви“ на Държавната агенция за първи път тя гостува и във Военната Алма матер. Това е поредно доказателство за отличните и ползотворни взаимоотношения между двете институции.

        Изложбата със своите 24 пана прекрасно визуализира подготовката, мобилизацията, хода на бойните действия в двете войни и последващите мирни договори.

        В словото си при откриването на изложбата началникът на Военна академия ,,Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев отбеляза, че голяма част от показаните документи стават достояние на обществеността у нас за първи път. С това тя дава възможност за изследователите да извършат съпоставителен и критичен анализ с известните и достъпни до този момент документи. Това е и един добър пример на общобалканското сътрудничество в областта на историята.

       Фотоизложбата бе разгледана с голям интерес от участниците и гостите в конференцията, както и от служители, слушатели и студенти във Военната академия. Тя ще бъде изложена във фоайето на Академията до 25 юни 2023 г.