Изглед от Военна академия – най-старото военно висше училище в България

Били са времена, когато „замъкът на хълма“ и околностите му са изглеждали така – няколко десетилетия…