Защита на дисертационен труд на майор Ивайло Иванов Хинов

Защита на дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ивайло Иванов Хинов.
Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов
Дата: 12.05.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Рецензии:
• полковник професор доктор Емил Маринов Енев
• професор доктор Велико Панчев Петров

Становища:
• полковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев
• полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
• полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов

Дата: 07.04.2022 г.
гр. София