Публична защита на Иван Христов Карабашев

Публична защита на дисертационен труд на тема „ Организация на системата за планиране на граждански ресурси за отбрана в условията на пазарна икономика и членство на Република България в НАТО и Европейския съюз” по научна специалност „ Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Иван Карабашев.

Дата на публичната защита:20.07.2017 г. от 14.30 ч. в академична зала №3.

Автореферат на Иван Христов Карабашев

Председател на Научното жури: професор доктор Лидия Велкова

Рецензии:

Рецензия на професор доктор Лидия Велкова
Рецензия на капитан I ранг професор доктор Калин Калинов

Становища:

Становище от проф. д-р Тилчо Иванов
Становище от доц. д-р Десислава Йосифова
Становище от полк. доц. д-р Иван Вълков

20.06.2017 г.
гр. София